Campanya

01

protegimnos transparent.png

identificació


Es demanarà als veïns de la zona Centre-Creueta que assenyalin els punts
de risc pels vianants (poca visibilitat als passos de vianants, manca de
senyals verticals, canvis de direcció, invasió de la vorera en els girs,
elements de mobiliari urbà que afecten la visibilitat, etc.)

02

protegimnos transparent.png

SENYALITZACIÓ

El plànol amb els punts de risc servirà per decidir les accions a emprender
per assenyalar-los, així com el suport més adient.

03

protegimnos transparent.png

sensibilització

En el context de la sensibilizació per protegir els vianants, es durà a
terme una activitat didàctica a l'Escola Enric Casassas per a que els nens i
nenes prenguin consciència dels riscos que corren com a vianants, i a
partir de la recollida de dades i del seu anàlisi en termes matemàtics,
proposin les solucions a adoptar.